Amsterdam: meldpunt snorders, standplaatsen en subsidies

Amsterdam: meldpunt snorders, standplaatsen en subsidies

Gepubliceerd op 13-07-2015 om 09:33

 

Het taxiteam van de gemeente Amsterdam stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar de lokale taxibranche om hen op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen in de hoofdstad. In deze nieuwsbrief volgt informatie over de standplaats aan de IJzijde van het Centraal Station, Amsterdamse meldingen over snorders die binnenkomen bij meldpunt, proef Leidseplein wordt verlengd, subsidie voor schone taxi’s voor Amsterdam en taxivervoer bij festivals in het Amsterdamse Bos.

Snel wennen aan de standplaats aan de IJzijde

Dit najaar verhuist de taxistandplaats bij het Centraals Station van de stadzijde naar de IJzijde. Voor toeristen en andere bezoekers is het direct duidelijk: de borden in het station  verwijzen vanaf het moment van opening naar de nieuwe standplaats. Dit project,  ‘wayfinding’,  wordt door de NS grondig opgepakt.

Een primeur is dat de nieuwe standplaats voor het eerst ook opgenomen wordt in de overzichtskaarten  op het station waarop verder alle opstapplaatsen voor het OV zijn opgenomen. Dit sluit aan bij de wens van de gemeente om taxi als aanvullend op het openbaar vervoer te zien. Na de  opening van de nieuwe taxistandplaats zet de gemeente extra handhaving in om ervoor te zorgen dat er direct goed gebruik gemaakt gaat worden van de standplaats. Zo wordt de  ‘wenperiode’ zo kort mogelijk. Informatie over de indeling van de taxistandplaats staat op de website.

Amsterdamse meldingen snorders binnen bij meldpunt

De Amsterdamse meldingen van ‘snorders’ komen binnen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de Inspectie loopt het nog geen storm maar is men blij met elke melding. Een illegale taxi, oftewel ‘snorder’, kan nu gemakkelijk online worden gemeld. Het  webformulier is zo gemaakt dat ook met de smartphone kan worden gemeld. Het meldpunt is inmiddels ook opgenomen in de twitteradvertenties van de campagne ‘goed op weg, neem een échte taxi’. Een illegale taxi melden kan op het meldpunt.

Proef Leidseplein wordt verlengd

De proef met de vaste aanrijroute naar de taxistandplaats Leidseplein wordt verlengd. Er staat in de uitgaansnachten een verkeersregelaar op het kruispunt bij de Stadhouderskade die de aanrijroute via het Rijksmuseum aangeeft. Taxi’s die vanuit de richting Overtoom en Vondelstraat komen mogen niet richting de standplaats op het Leidseplein en moeten doorrijden. Dit sorteert voor op de nieuwe inrichting van het Leidseplein en het zorgt voor een veel overzichtelijker situatie bij het aanrijden naar de standplaats.

Schone taxi’s voor Amsterdam

Wat is een schone taxi?
Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de nieuwe taxistandplaats CS (met voorrang voor schone taxi’s) en het schone taxiconvenant, krijgt het Taxiteam veel vragen binnen over de definitie ‘schone’ taxi. Tot 1 januari 2021 geldt als definitie ‘schoon’:

  • 100% emissievrij (elektrisch/waterstof zoals Nissan Leaf en eValia, Tesla Model S, Renault Zoe).
  • Groengas
  • Co2 emissie < 50 gram per kilometer (plug in hybride voertuigen zoals de Toyota Prius Plug in, Mercedes C 350 e plug in, VW passat plug in etc)

Na 1 januari 2021 geldt dat alle voertuigen 100% emissievrij moeten zijn om aangeduid te worden geduid als schoon.

Voordelen voor schone taxi’s

Elektrische auto’s zijn volledig uitstootvrij en dragen zo veel bij aan het schoner worden van de lucht in de stad. Om de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, heeft Amsterdam een aantal (financiële) voordelen in het leven geroepen. De belangrijkste voordelen en regelingen op dit moment:

De gemeente heeft een subsidie van €5.000 per voertuig voor 100% elektrische taxi’s die in Amsterdam rijden. Alle informatie over de subsidie en de voorwaarden vindt u op amsterdam.nl/subsidieev.

Voor de aanschaf en installatie van oplaadpunten op eigen terrein is een subsidie van €500 (voor een privé oplaadpunt) en €1.000 (voor een gedeeld oplaadpunt) per oplaadpunt beschikbaar. Kijk voor alle informatie op amsterdam.nl/subsidieoplaadpunt. Geen eigen terrein? Geen probleem, dien dan via www.amsterdam.nl/opladen een verzoek in voor een oplaadpunt in de openbare ruimte.

Tot 1 september is er ook voor taxi’s met een lage uitstoot (o.a. euro 6, groengas, plugin-hybride een Amsterdamse subsidieregeling waarvoor een bijdrage van €1.250 per voertuig geldt. Kijk op amsterdam.nl/subsidieeuro6 voor alle informatie en de voorwaarden.
Voor vragen en meer informatie is het subsidieloket te bereiken via e-mail: subsidieluchtkwaliteit@amsterdam.nl of telefoon: 020 254 5556.

Tip: Ook de rijksoverheid heeft verschillende voordelen voor schone voertuigen. Zo zijn er de MIA en VAMIL regelingen waarmee fiscaal voordeel is te behalen op een elektrische auto. Voor volledige elektrische voertuigen gelden in 2015 en 2016 nog het lage bijtellingstarief van 4%. Per 1 januari 2016 gaan nieuwe bijtellingscategorieën en bijhorende tarieven gelden.

Festivals in het Amsterdamse Bos

Er is binnenkort een festival in het Amsterdamse Bos: 18 juli Electronic Family Festival. Verkeersregelaars regelen het verkeer bij dit soort evenementen. Er is voor deze dagen een speciale breng- en ophaalplaats voor taxi’saan deBurgemeester A. Colijnweg. Taxi’s kunnen hier alleen op- en afrijden via de Amsterdamseweg of Laan Nieuwer Amstel. Dus niet bij of via de Bosrandweg / Nieuwe Meerlaan.

Deze speciale taxiplaats is de enige plek waar taxi’s passagiers mogen oppikken of afzetten. Bezoekers die na afloop van het evenement op zoek zijn naar een taxi, worden door bewegwijzering en door verkeersregelaars naar de speciale breng- en ophaalplaats verwezen. Dit betekent ook dat er geen aparte plek is voor bestelde taxi’s. Alle taxi’s worden in een slinger achter elkaar opgesteld. Iedere taxi wordt automatisch achteraan de rij aangesloten.

Bij veel evenementen zien we dat er na afloop van het evenement te weinig taxi’s zijn. Bij deze festivals is de verwachte piek tussen 23.00 – 01.00 uur. Vaak zijn er aan de start, om 23.00 uur, voldoende taxi’s. Die komen echter dikwijls niet retour waardoor er rond middernacht een tekort aan taxi’s ontstaat. Ook worden er (te) weinig busjes ingezet. Met als resultaat dat er veel bezoekers stranden en gaan zwerven op zoek naar alternatieven voor de taxi. Goed te weten dat voor deze festivals het aantal taxipassagiers op circa duizend wordt geschat. Reden genoeg om opnieuw in de rij aan te sluiten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de taxiregels, kijk dan eerst even of uw vraag in de lijst met veelgestelde vragen staat. Voor overige vragen kunt u bellen met 14 020 of mailt u naar taxiteam@amsterdam.nl

Taxiteam Gemeente Amsterdam
www.amsterdam.nl/taxi en www.amsterdam.nl/taxibranche

Onderwerpen: Amsterdam, elektrische taxi, subsidie, taxi, taxibranche, taxistandplaats

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This